Hjerte på rett sted

Co-impact sourcing
Jeg nevnte at oljene til doTerra hjelper på begge sider av flasken. Nå skal du vite hvorfor vi sier det. Når du står med en olje i hånden, skrur av kroken og snuser på oljen eller bruker den på en annen måte, så har denne oljen allerede en lang historie. Dette er bare den «utvendige hjelpen» du opplever. Noe av det som er så fint med doTerra er samarbeidet de har med bøndene som produserer råvarene til oljene. Langsiktige avtaler, gode lønninger og hjelp til mange familier. Dette er den «innvendige hjelpen».
Her kunne jeg virkelig skrevet side opp og side ned. Istedenfor velger jeg å dele tre videoer med deg, som beskriver produksjon av to av doTerra’s mange oljer.
Wintergreen:
Pink Pepper: 
Frankincense/Virak:
Healing Hands
Mens Co-impact sourcing handler om råvareprodusenter og deres familier, handler Healing Hands om et litt større bilde. doTerra henter råvarer fra over 40 ulike land. Mange av disse er u-land. Healing Hands er et fond som doTerra har opprettet – som samler inn penger til allerede eksisterende organisasjoner som hjelper, fortrinnsvis barn og kvinner, i disse landene. Healing Hands er non-profit. Det betyr at alle pengene som blir samlet inn går direkte til de som trenger det. Som doTerra-medlem kan du kjøpe to produkter hvor hele kjøpsprisen går direkte til fondet. Eller du kan velge å donere penger direkte til Healing Hands.

Noen av organisasjonene som støttes er OUR (Operation Underground Railroad), Days for Girls, mikrolån til bønder og i akutte nødsituasjoner så kan doTerra-medlemmer bidra med å dele ut nødhjelpspakker.

Du kan se noen videoer for å lære mer om Healing Hands her: