Sterke oljer – forsiktighet + unngå innvortes

Sterke oljer - forsiktighet + unngå innvortes